www.Pescar-Sportiv.ro www.Pescar-Sportiv.ro
Pescuitul sportiv in România
 
 AlbumAlbum FAQFAQ   CăutareCăutare   MembriMembri   GrupuriGrupuri   ÎnregistrareÎnregistrare 
 ProfilProfil   Mesaje privateMesaje private   AutentificareAutentificare 

Statut Club Sportiv "APS"

 
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului www.Pescar-Sportiv.ro -> Club Sportiv APS
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
george tomescuData înscrierii: 12/Jan/2008
Mesaje: 1664
Locație: Bucuresti

MesajTrimis: Thu Apr 02, 2015 8:57 am    Titlul subiectului: Statut Club Sportiv "APS" Răspunde cu citat (quote)

Statutul ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV „APS”

• Datele de identificare a asociaților: numele / denumirea și domiciliul / sediul acestora

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV „APS” este fondat, potrivit Actului constitutiv, de către:
1. ASOCIAȚIA PESCAR SPORTIV, reprezentata prin MITREA VASILE
2. TOMESCU GEORGE CLAUDIU
3. IONESCU RADU-FLORIN
4. PETRESCU DANIEL-ADRIAN
5. SILIVESTRU IONUT
6. CONSTANTINESCU CĂTĂLIN
7. ILIE LIVIU

• Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

Persoana juridică și persoanele fizice mai sus menționate s-au asociat și au constituit susnumita asociație în calitate de membri fondatori, în conformitate cu prevederile:
• Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului
• HG 884 / 2001 Regulamentul aplicare a Legii nr. 69/2000
• Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005
• Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
Scopul clubului sportiv îl constituie desfășurarea de activități sportive în ramura de sport „pescuit sportiv”, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții sportive interne și internaționale, precum și alte activități conexe acestora.
• Denumirea clubului
Denumirea asociației este ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV „APS” potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul Justiției cu nr. 140569 din data de 15.12.2014.


• Sediul clubului
Sediul ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" este in: Bucuresti, str. Vicina nr. 6, bl. 29B, sc. A, et. 5, ap. 32, sector 5
Sediul poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director și înregistrat în registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la noua adresă.


• Durata de funcționare a clubului
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV "APS" funcționează pe o durată nedeterminată, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

• Patrimoniul inițial al asociației
La data constituirii, patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" însuma contribuția în bani a membrilor fondatori și este în valoare de 1050 RON sumă în bani depusă de asociați, astfel: 150 RON, depuși de fiecare dintre membrii fondatori.

• Explicitarea scopului și a obiectivelor clubului

Scopul ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" îl constituie desfășurarea de activități sportive în ramura de sport „pescuit sportiv”, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții sportive interne și internaționale, precum și alte activități conexe acestora.
Obiectivele ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" și activitățile pentru realizarea lor sunt:
• Organizarea și dezvoltarea continuă a activității sportive prin:
o inițierea și organizarea de concursuri sportive între asociații, cluburi sau alte entități interesate de dezvoltarea pescuitului sportiv;
o participarea la concursuri sportive organizate de către asociații sportive sau structuri sportive pe plan local, național sau internațional;
o desfășurarea unei activități susținute de popularizare a pescuitului sportiv;
• Organizarea și dezvoltarea pescuitului sportiv de performanță prin:
o asigurarea organizării și funcționării în cele mai bune condiții a activității sportive pentru obținerea de performanțe la nivelul concursurilor la care participă sportivii clubului;
o depistarea, selecționarea și pregătirea pe bază de programe speciale a tinerilor cu însușiri fizice și aptitudini pentru obținerea de performanțe sportive, asigurarea participării acestora la o viață sportivă organizată în cadrul clubului propriu;
o asigurarea aplicării ferme a regulilor de organizare și desfășurare a antrenamentelor, conștientizarea spiritului de responsabilitate și respectarea normelor vieții sportive la practicanții sportului în cadrul asociației;
o luarea de măsuri pentru prezentarea în cele mai bune condiții la competiții a echipelor sau sportivilor proprii;
o aplicarea măsurilor din programele proprii, în vederea pregătirii sportivilor pentru competiții internaționale;
o preocuparea pentru întreținerea, folosirea și dezvoltarea bazei materiale a activității sportive prin: antrenarea sportivilor, a membrilor asociatiei la amenajarea prin forțe proprii a unor baze sportive simple;
o luarea măsurilor ce se impun ca bazele sportive de care dispune asociatia să fie permanent folosite la capacitatea maximă, respectarea strictă a regulilor de utilizare a materialelor sportive, participarea la efectuarea lucrărilor de întreținere, dotare și înfrumusețare a bazelor;
o asigurarea realizării integrale a veniturilor și utilizarea acestora, în principal, pentru dezvoltarea bazei materiale destinată activității sportive;
o ținerea evidenței stricte a materialelor și echipamentelor, întreținerea și folosirea acestora în mod rațional.
• Asigurarea pregătirii membrilor asociatiei prin:
o selecționarea, din rândul sportivilor care dovedesc aptitudini, în vederea promovării ca instructori sportivi și antrenori;
o organizarea de cursuri scurte și alte activități destinate pregătirii sportive.
Activitatea asociatiei se desfășoară pe baza programului competițional propriu și a calendarelor sportive interne și internaționale elaborate de organizațiile de specialitate la care se va afilia clubul.
Activităților ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" li se vor aplica prevederile legii educației fizice și sportului.
Activitatea sportivă a asociatiei se organizează pornindu-se de la principiul asigurării unui climat civilizat, de fair-play și sportivitate în toate locurile în care se desfășoară acțiuni de pescuit sportiv.
(7) Administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu în conformitate cu prevederile legale, ale Statutului, regulamentelor și normelor proprii;
(8 ) Asigură mijloacele financiare și materiale prin efort propriu, din activități economice directe realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate a asociatiei, organizate în unități proprii cu sau fără personalitate juridică;
(9) Poate înființa societăți comerciale și / sau poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesorial și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al clubului;
(10) Colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cu alți factori interesați, pentru dezvoltarea pescuitului sportiv și în alte domenii de interes;
(11) Elaborează și editează publicații proprii privind activitatea în pescuitul sportiv.

• Nominalizarea expresă a secțiilor pe ramură de sport

Scopul ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" îl constituie desfășurarea de activități sportive în ramura de sport „pescuit sportiv”, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții sportive interne și internaționale, precum și alte activități conexe acestora.
Activitățile ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" se vor desfășura la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cadeți, tineret, veterani, persoane cu handicap), având ca probe următoarele: pescuit staționar; pescuit la crap; pescuit la feeder; pescuit la pești răpitori; pescuit la muscă artificială; pescuit marin; casting

Drepturile și îndatoririle membrilor

Membrii ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" sunt: membri fondatori, membri asociați, membri de onoare, membri susținători și sportivi legitimați.
• Membrii fondatori - cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social. Membrii fondatori își pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul în muncă pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS". Aceștia au drept de vot în cadrul Adunării generale.
• Membrii asociati - cei care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei, fără drept de restituire, achitand o taxa de inscriere echivalenta la data platii, cu cota de participare a unui membru fondator. Aceștia au drept de vot în cadrul Adunării generale.
• Membrii de onoare- titlu care se acordă de către Adunarea generală - sunt persoane fizice sau juridice care au adus sau aduc servicii importante promovării și afirmării clubului sportiv. Aceștia nu au drept de vot în Adunarea generală.
• Membrii susținători - titlu care se acordă de către Adunarea generală persoanelor care își aduc contribuția la organizarea, sprijinirea financiară sau dezvoltarea clubului. Nu au drept de vot în Adunarea generală.
• Sportivii legitimați sunt persoane care vor reprezenta clubul în competițiile sportive locale, naționale și internaționale. Cu excepția celor care au dobândit calitatea de asociat, sportivii legitimați nu au drept de vot în Adunarea generală.

Drepturile membrilor ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS":
• să aleagă, în cazul membrilor fondatori și asociați, și să fie aleși în Consiliul director;
• să folosească cadrul organizatoric pe care îl asigură clubul sportiv pentru a participa la dezbaterea tuturor problemelor necesare bunului mers al activității sportive;
• să participe (în cazul membrilor fondatori și asociați) prin vot exprimat în cadrul Adunării generale la conducerea activității clubului;
• să inițieze (în cazul membrilor fondatori și asociați) propuneri care vor fi supuse spre vot în Adunarea generală;
• să-și exprime opinia în adunări, presă, să critice organele clubului sportiv, să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității;
• să inițieze acțiuni care corespund obiectivelor clubului;
• să folosească în mod gratuit spațiile clubului sportiv, precum și materialele și echipamentele destinate folosirii comune în cadrul acțiunilor organizate de club;
• alte drepturi date de lege sau de statutul asociației.

Obligațiile membrilor ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS":
• să respecte statutul de organizare, regulamentele de funcționare și hotărârile Consiliului director al clubului;
• să contribuie la dezvoltarea clubului, precum și a bazei sale materiale;
• să apere cu cinste culorile clubului în întrecerile sportive;
• să folosească și să păstreze în bune condiții baza materială a clubului sportiv;
• să semnaleze la timp lipsurile din cadrul clubului și să contribuie la înlăturarea lor;
• să plătească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat.
Clubul acordă sportivilor, membrilor clubului susținători ai activității sportive de performanță diplome, stimulente morale sau materiale și popularizează prin mass-media rezultatele înregistrate în competiții.
Clubul sportiv are dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare și materiale pentru abaterile comise de către membri, în conformitate cu prevederile normelor legale și statutare, precum și cu regulamentele de funcționare interioare.
Clubul sportiv își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, conform legilor în vigoare.


• Cerințele și procedura de dobândire și de pierdere a calității de membru

Poate deveni membru al clubului sportiv orice persoană care recunoaște și respectă prezentul statut, dorește să practice sau să sprijine pescuitul sportiv, material sau moral.
• Dobândirea calității de asociat se face, după prezentarea unei cereri scrise, prin votul Adunării generale, care aprobă sau respinge primirea noului asociat al clubului, fără motivarea deciziei sale. Consiliul director are obligația de a analiza aceste cereri și să se pronunțe în prealabil asupra primirii fiecărui nou asociat al clubului.
• Dobândirea calității de membru de onoare sau membru susținător se face prin acordarea acestui titlu de către Adunarea generală, persoanelor care au adus sau aduc servicii importante promovării și afirmării clubului sportiv.
• Calitatea de sportiv legitimat se dobândește prin semnarea cererii de legitimare și intrarea în posesia carnetului de sportiv legitimat. Consiliul director aprobă legitimarea în cadrul clubului a noilor sportivi.
Pierderea calității de membru al clubului sportiv se poate produce:
• prin deces;
• prin retragere, realizată prin cerere scrisă;
• prin transfer, în cazul sportivilor legitimați;
• prin excludere, ca urmare a deciziei Consiliului director pentru sportivii legitimați, sau a hotărârii Adunării generale în cazul asociaților, pentru încălcări grave ale Statutului, regulamentelor de funcționare și hotărârilor Consiliului director, pentru fapte din care rezultă prejudicii sau atingeri grave cauzate clubului respectiv imaginii sale, celui în cauză solicitându-i-se în prealabil explicații scrise;
• pentru neplata cotizației anuale, prin hotărârea Adunării generale.
Membrii asociați care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligați să-și plătească contribuțiile la care s-au angajat față de Asociație, până la data retragerii sau a excluderii.


• Regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense și sancțiuni, condițiile de acordare a acestora

Autoritatea disciplinară în activitatea de pescuit sportiv se exercită pe deplin, potrivit statutului și regulamentelor ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS".
Autoritatea disciplinară se realizează prin :
- un sistem de sancțiuni;
- diferențierea graduală a faptelor, aplicarea sancțiunilor, excluderea dublei sancțiuni, excluderea retroactivității în aplicarea sancțiunilor;
- competența privind cercetarea faptei, determinarea și aplicarea sancțiunii;
- garantarea dreptului de apărare, stabilind căile de atac împotriva sancțiunilor aplicate.
Sancțiunile se aplică începând cu data constatării, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data constatării lor.

Recompense
Pentru rezultate obținute în competițiile interne și internaționale, ca și pentru recunoașterea unor specialiști sau persoane fizice ori juridice care sprijină activitatea de pescuit sportiv, ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" stabilește următoarele recompense: distincții, trofee, prime, premii, diplome, etc.
Modul de ierarhizare al sportivilor, funcție de rezultatele obținute se va detalia printr-un regulament propriu.

Regulament disciplinar
Comportamentul nesportiv, încălcările regulamentelor de pescuit sportiv, nerespectarea Statutului precum și a regulamentelor, hotărârilor și deciziilor ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" de către membri, sportivi precum și de către oficiali (delegați, antrenori etc.), se analizează de organele competente, care, în funcție de gravitatea acestora și în baza competențelor stabilite de club, pot aplica sancțiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al clubului, la sesizarea oricărui membru sau a unei structuri terțe.
Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" sunt:
a) Pentru sportivii legitimati :
- avertisment scris;
- taxă suplimentară;
- ridicarea dreptului de a participa în competiții sportive (suspendare);
- penalitate (pentru angajații cu contract de muncă);
- excludere din club.
b) Pentru oficiali:
- avertisment scris;
- taxă suplimentară;
- penalitate (pentru angajații cu contract de muncă);
- suspendarea din activitatea competițională a clubului;
- excludere din club.

Cuantumul taxelor suplimentare se stabilește de CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" și se aprobă de Adunarea generală, pentru fiecare sancțiune în parte. Sumele provenite din taxele suplimentare se constituie ca venit la bugetul clubului.
Competențele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor revin Consiliului Director al ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS". Împotriva hotărârilor acestora se pot face contestații în Adunarea generală, iar deciziile acesteia fiind definitive și obligatorii.


• Categoriile de resurse patrimoniale ale clubului

Patrimoniul social initial al ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV "APS" se completeaza cu venituri din contribuțiile membrilor fondatori și asociați, cotizații și taxe de înscriere, sponsorizări, subvenții, donații, legate, dividende, activități economice directe, contribuții de la persoane fizice și juridice precum și alte venituri prevăzute de lege.
Clubul sportiv are regim propriu de administrare și de gestionare a bugetului și a patrimoniului, aprobat de Adunarea generală, în condițiile legii.
Clubul sportiv dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut și poate elibera titluri de credit, cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
Clubul sportiv poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de clubul sportiv din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului sportiv.
Clubul sportiv poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al personalității sale juridice.

Alte surse de venit:
- încasări din manifestații sportive;
- drepturi TV;
- încasări din contracte de sponsorizare, reclamă, publicitate sportivă și alte contracte încheiate cu parteneri români și străini, în condițiile legislației în vigoare.
- chirii baze sportive;
- taxe;
- vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;
- alte surse, în condițiile legislației în vigoare.
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV "APS" poate deține în proprietate proprie, în coproprietate, în administrație directă, în folosință și/sau prin închiriere, mijloace materiale necesare activității sale ca: imobile, instalații și dotări specifice, spații de cazare și masă pentru sportivi, mijloace de transport, etc.
Exercitiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.


• Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale clubului

Organele de conducere ale clubului sunt:
• adunarea generală;
• consiliul director;
• comisia de cenzori.

Adunarea generală
(1) Adunarea generală este organul de conducere al clubului și este alcătuită din totalitatea membrilor fondatori și asociați.
• Competența adunării generale cuprinde:
• stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale clubului;
• aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
• alegerea și revocarea membrilor Consiliului director;
• alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori;
• aprobă organigrama și politica de personal a clubului;
• înființarea de filiale;
• modificarea actului constitutiv, statutului și a regulamentului intern de organizare și funcționare;
• dizolvarea și lichidarea clubului sportiv, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
• aprobă înființarea și desființarea de secții pe ramuri de sport;
• aprobă cererile de afiliere a altor entități la ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV "APS";
• aprobă primirea de noi asociați sau hotărăște excluderea acestora;
• aprobă acordarea titlului de membru de onoare sau susținător al clubului;
• stabilește nivelul taxelor de legitimare, de asociere, de transfer, precum și ale altor taxe și penalități;
• aprobă afilierea clubului sportiv la alte organizații;
• orice alte atribuții prevăzute în lege sau regulamente interne de funcționare.
• schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către Consiliul director și validată de Adunarea generală.
• Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului director și asupra comisiei de cenzori.
• Adunarea generală se convoacă de către președinte cu cel puțin 15 de zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei. Anunțarea asociaților se face de către secretar prin e-mail, prin lista de discuții, prin telefon etc. Neconvocarea adunării generale într-un termen de 30 de zile de la data solicitării membrilor fondatori, dă dreptul acestora de a se adresa Judecătoriei în raza căreia se află sediul asociației pentru a stabili data convocării adunării generale și persoana care va îndeplini procedura convocării.
• odata cu comunicarea datei, locului si a ordinii de zi a Adunarii generale, se pun la dispozitia participantilor spre consultare, materialele supuse dezbaterii.
• participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, facute in scris si depuse la secretariatul asociatiei cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala.
• participă cu drept de vot toți membrii fondatori și asociați ai clubului sportiv. Ca invitați, fără drept de vot, pot participa membrii de onoare ai clubului, sportivii legitimați, personalități care sprijină sau care au legătură cu activitatea clubului și reprezentanții presei.
• membrii fondatori și asociați care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunarii generale, au interese personale sau prin rude pana la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz de participare la vot, răspund pentru daunele cauzate clubului, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
• Adunarea generală este statutar constituită în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor fondatori și asociați, iar cea de alegeri în prezența a 2/3 din numărul acestora. În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru prima convocare, adunarea generală se va putea întruni după un numar de 5 zile, hotărârile acesteia din urmă fiind statutare indiferent de numărul membrilor fondatori și asociați prezenți.
• în cadrul Adunării generale fiecare membru fondator sau asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
• în cazul imposibilității prezenței fizice, delegarea votului către un alt membru fondator sau asociat sau exprimarea votului în scris nu sunt posibile.
• hotărârile Adunării Generale se aprobă cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu excepția celor care au ca obiect dizolvarea asociației sau modificări aduse statutului, care se aprobă cu 2/3 din numărul membrilor prezenți.
• Adunarea generală extraordinară se convoacă de către președintele clubului la cererea Consiliului director sau a unei treimi din numărul asociaților, în termen de cel mult 15 zile de la depunerea cererii.
• Adunarea generală este prezidată de către președintele clubului sau înlocuitorul legal al acestuia. Desfășurarea Adunării este asigurată de către secretarul general.
• discuțiile si hotărârile Adunării Generale, precum și voturile sau obiecțiile înregistrate se vor consemna în scris de către secretar, sau în lipsa acestuia de către alt membru fondator sau asociat desemnat de președinte în registrul de procese verbale. Registrul rămâne la sediul clubului și poate fi citit de către orice membru fondator sau asociat, informația din cadrul lui având caracter public.
• hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.
• hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre.

Consiliul Director
• Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Este ales pentru o perioadă de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
• El este alcătuit astfel:
a. președinte – Tomescu George Claudiu
b. 1 vicepresedinte – Ionescu Radu-Florin
c. 2 manageri sportivi – Petrescu Daniel-Adrian și Constantinescu Cătălin
d. secretar general – Ilie Liviu
• În exercitarea competenței sale, Consiliul director:
• prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor clubului sportiv;
• încheie acte juridice în numele și pe seama clubului sportiv;
• întocmește programul clubului de dezvoltare a activității sportive;
• întocmește calendarul sportiv al clubului;
• propune Adunării generale înființarea și desființarea de secții pe ramura de sport;
• asigură încadrarea antrenorilor, instructorilor și a personalului de execuție pe baza normelor de competență;
• controlează modul în care instructorii și antrenorii asigură instruirea sportivilor cu îndeplinirea obiectivelor de performanță;
• propune tineri cu aptitudini pentru formarea instructorilor sportivi în cadrul cursurilor organizate pentru sport;
• aprobă legitimarea sportivilor și decide excluderea acestora din cadrul clubului;
• răspunde de organizarea competițiilor și a participării la competiții;
• îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut și regulamentele interioare sau stabilite de Adunarea generală.
• Regulile generale privind organizarea și funcționarea Consiliului director se stabilesc prin prezentul statut și regulamentele interne de funcționare. Consiliul director își poate elabora un regulament propriu.
• Sarcinile specifice membrilor consiliului director se stabilesc prin Regulamentele interne de funcționare.
• Ședințele consiliului director sunt statutare în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor.
Hotărârile în cadrul Consiliului se iau prin majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenți.
Deciziile Consiliului director, sunt supuse controlului Adunării generale.
Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a executa atribuțiile prevăzute de actele constitutive.

Comisia de cenzori
Conform dispozițiilor art. 26 din OG 26 / 2000, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV “APS” nu are obligația numirii unui cenzor, deoarece numarul asociaților nu este mai mare de 15.
Fiecare dintre asociați, care nu este membru al consiliului director, exercita dreptul de control:
• ASOCIAȚIA PESCAR SPORTIV, prin MITREA VASILE
• SILIVESTRU IONUȚ
• Însemnele și culorile

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV "APS" are însemne și culori proprii.


Sigla de culoare albastru safir pe exterior, cu înscrisul CLUB PESCAR SPORTIV scris în culoarea alb.
Interiorul de culoare albastru celest, cu trei nuferi albi și initialele APS scrise cu culoare roșu cărămiziu.
Textul este scris cu font tip HamburgerHeaven.


• Destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociatiei

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV "APS" se va dizolva:

I. De drept prin:
a. imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit, daca in termen de 3 luni de la constatarea de catre Adunarea generala a unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.
b. imposibilitatea constituirii Adunari generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul clubului, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit.
c. reducerea numarului de membrii fondatori și asociați sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost completat timp de trei luni.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:
• scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordini publice;
• realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrar ordini publice;
• urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
• a devenit insolvabila;
• nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotararea Adunarii generale, cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți.
(1) În cazul dizolvării asociației, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească sau de Adunarea generală, după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
(3) Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie bilanțul care să constate situația exactă a activului și pasivului.
(4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidarii, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului / comisiei de cenzori.
(6) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme și restul activului în bani, procedînd la vânzarea prin licitatie publică a bunurilor mobile și imobile.
(7) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
(8 ) În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(9) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(10) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(11) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației.
După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul clubul și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.
Daca în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor permite celor în drept bunurile si sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației si ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.
(1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descarcarea acestora de obligațiile asumate.

• Semnăturile asociaților

Asociația PESCAR SPORTIV, prin Președinte Mitrea Vasile

TOMESCU GEORGE CLAUDIU

PETRESCU DANIEL-ADRIAN

ILIE LIVIU

IONESCU RADU-FLORIN

CONSTANTINESCU CĂTĂLIN

SILIVESTRU IONUȚ
_________________
CS APS
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj
Afișează mesajele pentru a le previzualiza:   
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului www.Pescar-Sportiv.ro -> Club Sportiv APS Ora este GMT + 2 ore
Pagina 1 din 1

 
Mergi direct la:  
Nu puteți crea un subiect nou în acest forum
Nu puteți răspunde în subiectele acestui forum
Nu puteți modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteți șterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteți vota în chestionarele din acest forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Varianta în limba română: Romanian phpBB online community

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Blocked registrations / posts: 143561 / 0